Informacje

ULGI USTAWOWE

Bilety miesięczne:

Na linii obowiązują wszystkie ulgi ustawowe, tzn.:

 • osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji: 93%,
 • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna: 78%,
 • studenci do ukończenia 26 roku życia: 51%,
 • doktoranci do ukończenia 35 roku życia: 51%,
 • dzieci i młodzież pobierające naukę do 24 roku życia: 49%,
 • osoba niewidoma: 37%,
 • nauczyciel: 33%,
 • nauczyciel akademicki: 33%.

Przy zakupie biletu miesięcznego, Pasażer zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego dokumentu uprawniającego go do ulgi.

Bilety jednorazowe:

Na linii obowiązują wszystkie ulgi ustawowe, tzn.:

 • funkcjonariusz Straży Granicznej ochraniający międzynarod. szlaki kom.: 100%,
 • przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej: 95%,
 • przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojsk. zal. do I gr. inwal.: 95%,
 • opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji: 95%,
 • osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji: 93%,
 • umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej na służbie: 78%,
 • umundurowany funkcjonariusz celny/Służby Celno-Skarbowej na służbie: 78%,
 • umundurowany funkcjonariusz Policji na służbie: 78%,
 • umundurowany żołnierz Żandarmerii Wojskowej na służbie: 78%,
 • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna: 78%,
 • opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej: 78%,
 • inwalida wojenny lub wojskowy I grupy inwalidztwa: 78%,
 • żołnierz odbywający służbę wojskową: 78%,
 • dziecko w wieku do lat 4: 78%,
 • cywilna niewidoma ofiara działań wojennych: 78%,
 • kombatant i inne osoby uprawnione: 51%,
 • osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji: 49%,
 • dziecko powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązku przedszkolnego: 37%,
 • osoba niewidoma: 37%,
 • inwalida wojenny lub wojskowy zaliczany do grupy inwalidztwa innej niż I: 37%,
 • weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa: 37%.

Zakup biletów miesięcznych

Bilety miesięczne można nabyć w następujący sposób:

 • dokonując wpłaty na konto numer:
  59 1020 3903 0000 1402 0111 7316
  Odbiorca: Poznański Bus sp. z o.o., os. Wł. Łokietka 7a/2, 61-616 Poznań
  w tytule podając:
  – jeżeli NIE posiadasz EM-Karty – imię i nazwisko, adres, PESEL.
  – jeżeli posiadasz EM-Kartę – numer EM-Karty;
  W razie pytań, prosimy pisać na bilety@poznanskibus.com lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 515 739 609;
 • dokonując wpłaty u kierowcy autobusu;
 • dokonując wpłaty w punkcie obsługi Klienta w Obornikach, przy Dworcu Autobusowym.

Ważna informacja:
Każdy bilet miesięczny jest ważny tylko w okresie od 01 do ostatniego dnia miesiąca, niezależnie od tego, kiedy został nabyty.

Wniosek o wydanie EM-karty

Pobierz wniosek o wydanie biletu miesięcznego w formie karty Poznański Bus lub skorzystaj z formularza poniżej.

Pobierz wniosek (PDF)

Pobierz wniosek (ODT)

Wypełniony czytelnie wniosek należy złożyć u kierowcy lub wysłać na adres bilety@poznanskibus.com.

Odbiór karty nastąpi u osoby wyznaczonej przez  firmę Poznański Bus sp. z o.o.

Proszę o wydanie biletu miesięcznego w formie karty Poznański Bus:

(Wszystkie pola są wymagane.)

Regulamin EM-karta

Pobierz regulamin EM-Karty.